kih32


Sadler,M - Babula,V

Erzeugt mit ChessBase 8.0